Παμε Σχολειο; #2

Το Περιβάλλον δεν υποκαθιστά το σχολείο, την αίθουσα, το δάσκαλο, το γονέα. Υποστηρικτικά και ενισχυτικά στο έργο τους στέκεται και το πρόγραμμά του είναι σχεδιασμένο να επιτελέσει ακριβώς αυτό τον ρόλο.

Φιλοδοξεί να ξυπνήσει τα ερευνητικά πνεύματα, να βοηθήσει μαθητές να ανακαλύψουν και ακολουθήσουν κλίσεις. Να κάνει αφηρημένες ή γενικές έννοιες περισσότερο κατανοητές, συνδέοντάς τις με λύσεις σε προβλήματα είτε καθημερινά είτε κοινωνικά.

Φιλοδοξεί επίσης να συνδέσει το περιβάλλον με την επιστήμη και την τεχνολογία και να βοηθήσει στον μετριασμό ή την αποδυνάμωση του ψευτοδιλήμματος ότι το περιβάλλον και η ανάπτυξη δεν μπορούν να συνυπάρξουν.

Με αυτό το σκεπτικό σχεδιάστηκε και δομήθηκε το πρόγραμμά μας.

Στη γενική του μορφή, αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες και 17 προς το παρόν επιμέρους θέματα.

Οι ενότητες είναι :

 • Νερό
 • Αέρας
 • Έδαφος
 • Ενέργεια
 • Τροφή
 • Φύση

Έπειτα, για κάθε ενότητα καθορίσαμε στόχους ανά ηλικιακή ομάδα  και προσαρμόσαμε ανάλογα το περιεχόμενο

Για κάθε ενότητα, επιλέχθηκαν διαφορετικά θέματα προς ανάπτυξη και για κάθε ένα από αυτά σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ή κατασκευάζεται εποπτικό υλικό. Το είδος του υλικού, ποικίλει ανάλογα με την διδακτέα ύλη, την ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνεται, τη δυνατότητα κατασκευής. Έτσι, μπορεί να έχουμε στη διάθεση μας  αλληλεπιδραστικές πειραματικές διατάξεις, διαδραστικούς μηχανισμούς ή μοντέλα πραγματικών εγκαταστάσεων σε κλίμακα, βιντεοπροβολές, προβολές παρουσιάσεων ή συνδυασμούς όλων των παραπάνω.

Τα θέματα ανά ενότητα είναι (ο πίνακας είναι ενδεικτικός):

ΝΕΡΟ

 1. Συλλογή, αποθήκευση, επαναχρησιμοποίηση βρόχινου νερού
 2. Επεξεργασία αστικών λυμάτων
 3. Αφαλάτωση

ΑΕΡΑΣ

 1. Κυκλωνικό φίλτρο
 2. Ηλεκτροστατικό φίλτρο
 3. Μέτρηση συγκεντρώσεων σωματιδιακής ρύπανσης

ΕΔΑΦΟΣ

 1. Κομποστοποίηση
 2. Επεξεργασία οργανικών απορριμμάτων
 3. Ανακύκλωση μετάλλων, πλαστικών, γυαλιού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Ανεμογεννήτριες
 2. Φωτοβολταϊκά
 3. Υδρογόνο
 4. Βιοαέριο

ΤΡΟΦΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 • Βιοκαλλιέργειες – υβρίδια-γενετικές τροποποιήσεις
 • Φυτοφάρμακα – λιπάσματα

ΦΥΣΗ

 1. Βιοποικιλότητα
 2. Κλιματική αλλαγή


Με την υπογραφή "Το Περιβάλλον" θα φιλοξενούνται αναδημοσιεύσεις άρθρων από άλλες πηγές. Όταν πρόκειται για μεταφράσεις θα αναφέρεται επιπλέον και αυτός που επιμελήθηκε της μετάφρασης. Φυσικά πάντα θα δημοσιεύεται η πηγή.


Η σελίδα είναι βασισμένη στο πρότυπο  Old Paper της ThunderThemes.net και προσαρμόστηκε από την ομάδα του toperivallon. Οι συντάκτες των άρθρων έχουν την ευθύνη του περιεχομένου των και η σελίδα την ευθύνη των ανυπόγραφων.